Kilpailujen rekisteriseloste

Tracon Hitpoint 2023 tapahtuman kilpailujen osallistujien rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tracon ry​ - hallitus ät tracon.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Skenaariokilpailu: Mikko Karttunen

Figupöytäkilpailu: Juha Paananen

3. Rekisterin nimi

Tracon Hitpoint 2023 pelikilpailujen osallistujalista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Pelikilpailun järjestäminen ja siitä tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
 

Kilpailuun osallistuvien etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. 

Kilpailuun osallistuvien pelien tekijänoikeuksien haltijoiden luvat. Sisältää tekijänoikeuden haltijan etunimen, sukunimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 

Tracon Hitpointissa rekisteriä käsittelevät kilpailun vastuuhenkilö (kts. kohta 2), kilpailun tuomaristo, sekä nimitiedon osalta myös sisäänpääsystä vastaavat henkilöt.

Kilpailuun osallistuvien nimitieto voidaan julkaista osana tapahtuman sekä kilpailun tiedotusta.

Tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.


  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

    Rekisterin kokonaisuus säilytetään Suomessa, Tracon ry:n hallinnoimilla tietojärjestelmillä joiden palveluntarjoana toimii Säätöyhteisö B2 ry, ks. https://b2.fi/tietosuoja.html

 

Kilpailuun liittyvä viestintä, kuten yksittäiset ilmoittautumiset, voivat sähköpostijärjestelmien kansainvälisen luonteen vuoksi liikkua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus).

  1. Tarkastusoikeus

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Tracon ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

  1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojensa korjaamista. Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Tracon ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointiin.

Järjestelmästä poistetaan välittömästi päätöksen myötä tiedot henkilöistä, joita ei ole valittu kilpailuun. Myös osallistumisensa peruneiden henkilöiden tiedot poistetaan viiveettä.

Kilpailuun valittujen henkilöiden tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen, viimeistään kalenterivuoden 2023 loppuun mennessä.